top of page
Banner (1560px X 600px) (6).png
vmin logo.png
vmw logo.png

Vietnam Music Industry Network proudly presents

Hội Thảo Kinh Doanh Âm Nhạc
Tuần Lễ Âm Nhạc Việt Nam - Vietnam Music Week 2023

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ VÀ ĐỐI TÁC

20.11 - 24.11.2023

VOH Music One Opera House
Nhà hát VOH Music One

Bản sao của DUC ANH (4).png

Đối Tác Đồng Hành

VMW23 - Sponsors Partners strip (3).png

Đối Tác Phân Phối Vé

Đối Tác Dịch Vụ Địa Điểm

Đối Tác Âm Nhạc

Bản sao của DUC ANH (4).png
VMW23 - Sponsors Partners strip (4).png
VMW23 - Sponsors Partners strip (5).png

Đối Tác Hội Thảo

VMW23 - Sponsors Partners strip (6).png

Đối Tác Truyền Thông

VMW23 - Sponsors Partners strip (7).png

Đối Tác Sản Xuất Hậu Kì

VMW23 - Sponsors Partners strip (9).png

Đối Tác Dịch Vụ Ăn Uống

VMW23 - Sponsors Partners strip (8).png

Đối Tác Ghi Hình

Đối Tác Hình Ảnh

VMW23 - Sponsors Partners strip (9).png
VMW23 - Sponsors Partners strip (9).png

Đối Tác Cộng Đồng

VMW23 - Sponsors Partners strip (10).png
bottom of page