top of page
Image by charlesdeluvio
Trở thành Nhà tài trợ/ Đối tác

Ba lý do ngắn gọn giải thích vì sao bạn nên trở thành nhà tài trợ/ đối tác của chúng tôi:

  • Cơ hội định vị thương hiệu của mình

  • Cơ hội phát triển kinh doanh thông qua việc giới thiệu, quảng vá thương hiệu và kết nối đến những đối tác tiềm năng

  • Xây dựng cộng đồng bằng việc tiếp sức, ủng hộ và phát triển thế hệ nghệ sĩ và người kinh doanh âm nhạc tại VN

Vietnam Music Week 2022
​TITLE SPONSORS
INDUSTRY PARTNERS
Vietnam Music Week 2022
 PRESENTING PARTNERS
Vietnam Music Week 2022
Chúng tôi vinh dự đón nhận
sự tham gia của đối tác!
bottom of page